Zamówienia publiczne

Obecnie nie realizujemy inwestycji w ramach zamówień publicznych.