Polityka prywatności

Szanowni Państwo

wszystkie dane osobowe, przekazane do naszego Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku, są w pełni bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz innymi aktami prawnymi.

Administratorem danych osobowych jest SOPHIA Rehabilitacja-Wypoczynek-Turystyka sp. z o. o., mieszcząca się w Sarbinowie przy ul. Plażowej 4. Państwa dane przetwarzane będą:

  • w celu przygotowania kalkulacji pobytu i realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy, realizacji umowy pobytu w naszym Centrum oraz w celu rozliczenia Państwa pobytu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6, pkt. 1 lit. b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy Państwa dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od wyznaczonego terminu zapłaty zaliczki za pobyt. W przypadku zawarcia umowy będziemy je przetwarzać przez 3 lata od ostatniego Państwa pobytu w naszym Centrum Rehabilitacji.
  • w celu realizacji usług dodatkowych, oferowanych przez naszych partnerów. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6, pkt. 1 lit. a RODO – Państwa zgody. Będą one przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody lub przez 12 miesięcy od momentu skorzystania z usług. Państwa dane zostaną przekazane firmom, z którymi będziemy posiadali podpisane stosowne umowy.
  • w celu realizacji marketingu usług własnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6, pkt. 1 lit. f RODO, w powiązaniu z zapisami ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Będą przetwarzane przez okres działalności naszego Centrum lub do czasu wyrażenia sprzeciwu, zgodnie z zapisami ustawy o prawie telekomunikacyjnym.

W każdym z przypadków Państwa dane osobowe udostępnimy dostawcy usług informatycznych oraz podmiotom, z którymi współpracujemy i oferujemy Państwu usługi dodatkowe.

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych, dokonać ich poprawy lub ograniczyć zakres danych, które będziemy mogli przetwarzać. Mogą Państwo również sprzeciwić się ich przetwarzaniu oraz wycofać zgodę na  ich przetwarzanie, gdy zgoda taka była wcześniej wymagana. Gdy uznają Państwo, że Wasze dane nie są u nas bezpieczne możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne i konieczne do realizacji umowy. W przypadku zgody – podanie danych jest dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziemy w stanie zaoferować Państwu usług dodatkowych. Dane nie będą podlegać procesom automatyzacji przetwarzania oraz nie będziemy profilować Państwa danych.