Informacja o realizowanych operacjach

Firma SOPHIA REHABILITACJA-WYPOCZYNEK-TURYSTYKA ZOFIA STARYBRAT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Budowa systemu fotowoltaicznego o mocy do 100 kWp na dachach centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Sarbinowie”

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej i cieplnej) w budynkach ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego SOPHIA w Sarbinowie.

www.mapadotacji.gov.pl

Pas z logo
Flaga UE
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa SOPHIA Rehabilitacja Wypoczynek Turystyka Zofia Starybrat” mająca na celu podniesienie standardu dwóch budynków noclegowych oraz jakości usług oferowanych przez firmę SOPHIA Rehabilitacja – Wypoczynek – Turystyka Zofia Starybrat w Sarbinowie,  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020